SPECIFIKACIJE / OPIS

  • Trafostanica 20/0.4 kV 1x1600kVA.
  • Elektroenergetske instalacije.
  • Telekomunikacione i signalne instalacije.
  • Automatska detekcija požara.

DETALJI PROJEKTA

Kategorija:
Klijent: GEZE Zrenjanin
Lokacija: Zrenjanin
Kvadratura: 6,500 m2
Godina: 2018

DOKUMENTI ZA DOWNLOAD