SPECIFIKACIJE / OPIS

  • Elektroenergetske instalacije.
  • Telekomunikacione i signalne instalacije.
  • Automatska detekcija požara.

DETALJI PROJEKTA

Kategorija:
Klijent: JUB Simanovci
Lokacija: Simanovci
Kvadratura: 7,500 m2
Godina: 2015
Link: Visit project

DOKUMENTI ZA DOWNLOAD