SPECIFIKACIJE / OPIS

  • Trafostanica 20/0.4 kV 1x1600kVA.
  • Elektroenergetske instalacije.
  • Telekomunikacione i signalne instalacije.
  • Automatska detekcija požara.

DETALJI PROJEKTA

Kategorija:
Klijent: Le Belier Kikinda
Lokacija: Kikinda
Kvadratura: 3,000 m2
Godina: 2017

DOKUMENTI ZA DOWNLOAD