SPECIFIKACIJE / OPIS

  • Trafostanica 20/0.4 kV 1x1250kVA.
  • Elektroenergetske instalacije.
  • Telekomunikacione i signalne instalacije.
  • Automatska detekcija požara.
  • Sistem tehničke zaštite (alarmni sistem, sistem video nadzora, parimetrija).

DETALJI PROJEKTA

Kategorija:
Klijent: Mecafor Kikinda
Lokacija: Kikinda
Kvadratura: 5,000 m2
Godina: 2016
Link: Visit project

DOKUMENTI ZA DOWNLOAD