Inženjering

Naša strategija upravljanja projektima odnosi se na nove projekte, kao i projektenrekonstrukcije, revitalizacije, sanacije, adaptacije i projekte drugih investicionih ulaganja. Od planiranja kroz ugovaranje, preko izvođenja radova i kontrole do tehničkog prijema objekta, kompletan posao možemo sprovesti u celosti kao zastupnik klijenta ili generalni ugovarač projekta, omogućujući da se klijent bavi svojom osnovnom delatnošću.

Projekti koji su predmet ove strategije upravljanja mogu pripadati stambenim, poslovnim, nergetetskim, industrijskim, tehnološkim, vodoprivrednim, zdravstvenim i drugim projektima različitog sadržaja i stepena složenosti.

Project Management – Upravljanje projektima

Upravljanje projektom predstavlja skup znanja, alata, postupaka, metodologije i drugih logičnih povezanih aktivnosti usmerenih prema ostvarenju ciljeva.

Postoje vrlo različiti prilazi u strategijama koje se bave upravljanjem projektima, ali svima je od presudnog značaja kako upravljati kvalitetom, rokovima i finansijama. Svaki od postojećih priznatih metoda upravljanja projektima suočava se nizom prepreka kao što su:

- okruženje s kojim je povezan

- stuktura različitih celina i aktivnosti

- okviri zakona i propisa

- projekat je proces u toku

- projekat ima svoj životni ciklus

- podleže kriterijima uspeha sa tehničkog, ekonomskog, društvenog, ekološkog i prirodnog aspekta

 - projekat zahteva visoku stručnost, iskustvo, organizaciju i veštine upravljanja i odlučivanja

- prate ga rizici i izmene

- suočava se ograničenim resursima vremena i novca